ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อดำเนินงานโครงการอบรมความรู้งานประกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อดำเนินงานโครงการอบรมความรู้งานประกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียด: 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อดำเนินงานโครงการอบรมความรู้งานประกันฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

(ดังเอกสารแนบ)