ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูอาคารเรียน ๐๕ และ ๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูอาคารเรียน ๐๕ และ ๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียด: 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูอาคารเรียน ๐๕ และ ๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

(ดังเออกสารแนบ)