ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียด: 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

(ดังเอกสารแนบ)