ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการการจัดการความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการการจัดการความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด: 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการการจัดการความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(ดังเอกสารแนบ)