ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน โครงการ Roll Out POS Cafe' Amezon

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน โครงการ Roll Out POS Cafe' Amezon

รายละเอียด: 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน โครงการ Roll Out POS Cafe' Amezon

ระยะเวลาการทำงาน ประมาณ 8 เดือน

ลักษณะงาน

- ติดตั้งโปรแกรม POS Cafe' Amezon Version ใหม่ ให้กับร้าน Cafe' Amezon

- อบรมการใช้งานโปรแกรม POS Cafe' Amezon Version ให้กับพนักงานใหม่ของร้าน Cafe' Amezon

คุณสมบัติ

- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- มีความรับผิดชอบสูง , บุคลิกภาพดี , มีความมั่นใจในตัวเอง , กล้าพูด , กล้าแสดงออก

- สามารถเดินทางไปทำงานได้ทุกจังหวัด - เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม POS Cafe' Amezon และสอบผ่านตามเกณฑ์ของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่นส์จำกัด จึงสามารถทำงานได้ โดยจะต้องเข้าอบรม และสอบที่สำนักงาน บริษัท พิทีที ดิจิตอล โซลูชั่นส์ จำกัด หรือตามที่กำหนด

ลงทะเบียนสมัครงานได้ที่https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc54wTAScUga8.../viewform

สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 63213 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ