วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2564

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2564

รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขะวาสี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ในการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และร่วมกันปลูก