ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 64

ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 64

รายละเอียด: