มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่อธิการบดีฯ

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่อธิการบดีฯ

รายละเอียด: 

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดีฯ
วันนี้(5 มกราคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย