วันคล้ายวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย

วันคล้ายวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย

รายละเอียด: 

ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยประจำปี 2565 ณ ห้องโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี