มทร.ศรีวิชัย ร่วมเกษตรฯสงขลา สร้างชุมชนธุรกิจให้พึ่งพาตนเองได้

มทร.ศรีวิชัย ร่วมเกษตรฯสงขลา สร้างชุมชนธุรกิจให้พึ่งพาตนเองได้