คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ยกระดับเที่ยวคลองรี ได้รับคัดเลือก Top15 ใน U2T Projects

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ยกระดับเที่ยวคลองรี ได้รับคัดเลือก Top15 ใน U2T Projects

รายละเอียด: 

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ยกระดับเที่ยวคลองรี ได้รับคัดเลือก Top15 ใน U2T Projects