กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ

รายละเอียด: 

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 อาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหลังอาคารสาขาการบัญชี (อาคาร 06)