มทร ศรีวิชัย พัฒนากำลังคนรองรับอุตสหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง ข่าวเด่นประเด็นใต้ 7 ก ย 2565

มทร ศรีวิชัย พัฒนากำลังคนรองรับอุตสหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง ข่าวเด่นประเด็นใต้ 7 ก ย 2565