18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย

18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย

รายละเอียด: