มทร. ศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 10

มทร. ศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 10