การฝึกอบรม (Bootcamp) ครั้งที่ 2 พื้นที่ตรัง

การฝึกอบรม (Bootcamp) ครั้งที่ 2 พื้นที่ตรัง