หลักสูตรเปิดอบรม

ติวสอบ กพ. (ภาค ก) พ.ศ.2567

สำหรับผู้ที่มีความสนใจเตรียมพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567