พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 2 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี เป็นประธานในพิธีและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย